คุกกี้จากวัตถุดิบเพื่อสุขภาพ “ข้าวฮางงอก” ที่ใช้ข้าวถึง 3 สายพันธุ์ ผสมผสานวัตถุดิบพรีเมี่ยมในอัตราส่วนที่ลงตัวทำให้ได้คุกกี้ที่มีกลิ่นอายและเนื้อสัมผัสของข้าวที่นุ่มฟูในรสชาติแบบคุ๊กกี้ที่หอมมัน อร่อย หวานน้อยและดีต่อสุขภาพ ชิ้นเดียวจึงไม่เคยพอ!

ข้าวฮางงอกคือข้าวกล้องมาผ่านกระบวนการงอก แล้วนำมาทำให้สุก ข้าวที่กำลังงอกจะมีเอ็นไซม์ที่ทำให้แป้งในข้าวถูกย่อยสลายบางส่วน เกิดสารที่มีประโยชน์ชื่อว่า GABA นอกจากนี้ข้าวฮางงอกเมื่อนำมาอบจะมีความกรอบฟูนุ่มเป็นพิเศษ

คุกกี้จากวัตถุดิบเพื่อสุขภาพ “ข้าวฮางงอก” ที่ใช้ข้าวถึง 3 สายพันธุ์ ผสมผสานวัตถุดิบพรีเมี่ยมในอัตราส่วนที่ลงตัวทำให้ได้คุกกี้ที่มีกลิ่นอายและเนื้อสัมผัสของข้าวที่นุ่มฟูในรสชาติแบบคุ๊กกี้ที่หอมมัน อร่อย หวานน้อยและดีต่อสุขภาพ ชิ้นเดียวจึงไม่เคยพอ!

คุกกี้จากวัตถุดิบเพื่อสุขภาพ “ข้าวฮางงอก” ที่ใช้ข้าวถึง 3 สายพันธุ์ ผสมผสานวัตถุดิบพรีเมี่ยมในอัตราส่วนที่ลงตัวทำให้ได้คุ้กกี้ที่มีกลิ่นอายและเนื้อสัมผัสของข้าวที่นุ่มฟูในรสชาติแบบคุกกี้ที่หอมมัน อร่อย หวานน้อยและดีต่อสุขภาพ ชิ้นเดียวจึงไม่เคยพอ!